Naučte se zvládat svůj vztek na kurzu pro muže

20150520_142851
Získejte konkrétní znalosti a dovednosti, které vám pomohou využívat váš vztek a vlastní sílu konstruktivním způsobem. Ve skupině určené výlučně pro muže. Od dubna do prosince 2017.
Aktuálně vypsané kurzy najdete v sekci Kurzy pro muže.

Co na kurzu zažijete?

  • porozumíte tomu, co váš vztek spouští a způsobuje
  • naučíte se techniky, které vám pomohou vztek zvládat zdravějším způsobem
  • získáte podporu od ostatních mužů ve skupině

 

Proč je důležité naučit se vztek zvládat?

  • potlačovaný vztek poškozuje duševní i tělesné zdraví a často vede k násilnému jednání
  • nezvládnutý vztek může mít špatný dopad na partnerské vztahy, výchovu dětí i kariéru

 

Základní informace:

Začínáme prvním setkáním v neděli 23. dubna od 14 do 20 hod. na adrese Bubenská 1, Praha 7. Další setkání pak proběhnou v těchto termínech:
25. 4. od 17:30 do 20:30
9. 5.  od 17:30 do 20:30
23. 5.  od 17:30 do 20:30
6. 6.   od 17:30 do 20:30
24. 9.   od  14:00 do 20:00
26. 9.  od 17:30 do 20:30
10. 10. od 17:30 do 20:30
24. 10. od 17:30 do 20:30
7. 11. od 17:30 do 20:30
21. 11. od 17:30 do 20:30
5. 12. od 17:30 do 20:30
Končíme závěrečným setkáním v prosinci od 14 do 20 hod. (změna termínu vyhrazena)

Hlavními zásadami lektorů při vedení skupiny je důvěra a bezpečí účastníků a jejich blízkých. Podmínkou přijetí do kurzu je absolvování úvodního pohovoru s lektory kurzu. Možné termíny Vám budou po registraci zaslány e-mailem.

Kurz vedou lektoři Ligy otevřených mužů:

Petr Hampacher

sociální pedagog a socioterapeut, pracuje s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových službách, poradenských a probačních programech. Věnuje se tématu agrese a násilí, je lektorem skupin zvládání vzteku.

petr.hampacher@gmail.com

Petr Matoušek

Sociolog, terapeut, lektor a konzultant. V současnosti působí v akademickém prostředí na Klinice adiktologie 1. LF UK. Ovlivněn terapeutickými výcviky: SUR, Motivační rozhovory, Možnosti dialogu (reflektující a kolaborační principy)… Mimo to se věnuje kvalitativní analýze a reflektujícímu procesu v organizacích, v různých městech a územích.

petr.matousek@ilom.cz

Cena za celý kurz je 8900 Kč. V případě potřeby je možné dohodnout individuální splátkový kalendář. Platí se do 7 dnů po potvrzení účasti na vstupním pohovoru na účet LOMu 2500601848/2010, variabilní symbol 1741, do zprávy pro příjemce napište své jméno. Přihláška je závazná. Storno poplatky: do 5 dnů před začátkem kurzu 50 %, poté 100 %.

 

Přihlášky do kurzu přijímáme do 18.4.2017:

prihlaska

V případě dotazů se obracejte na Lindu Pospíšilovou (sales@ilom.cz)

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie