Vztahy bez násilí – kurz pro muže

Naučte se zvládat svou agresivitu na kurzu LOMu, který bude probíhat od září do listopadu 2017. Díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva vnitra je kurz zdarma. Přihlašování na kurz je ukončeno.

Proč je tak důležité naučit se zvládat svou agresivitu?

  • nezvládnutý vztek často vede k násilnému jednání
  • agresivita a násilí má špatný dopad na partnerské vztahy i vztah s dětmi: narušuje důvěru a vyvolává strach

Pro koho je kurz určen?

  • pro muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce nebo při výchově svých dětí
  • pro muže, kteří se už někdy dopustili na svých blízkých násilí, jako je fyzické násilí, křik, výhružky apod., nebo se obávají, že by jejich nezvládnutý vztek mohl skončit násilím
  • pro muže, kteří mají bydliště v Praze nebo zde žijí a pracují

Co ve skupině účastník zažije?

  • porozumí tomu, co spouští a způsobuje jeho vztek a násilné jednání
  • získá konkrétní dovednosti a naučí se techniky, jak vztek zvládat zdravějším způsobem
  • získá podporu ve zvládání náročných situací ve svém životě a také nápady a postřehy k tomu, jak s podobnými situacemi zacházejí ostatní muži ve skupině

Základní informace:

Od září 2017 otevíráme 2 kurzy, celkem pro max. 20 účastníků. Setkání budou probíhat v Praze, na adrese Bubenská 1, Praha 7. Kurz zahrnuje 13 setkání (celkem 45 hod.). Přesné termíny budou upřesněny!

Kurz vedou lektoř i Ligy otevřných mužů s dlouholetou zkušeností se skupinovou terapeutickou prací a s výcvikem a vzděláváním dospělých:

Lektoři 1. kurzu

PhDr. David Čáp PhDr. David Čáp, Ph.D.david.cap@ilom.czPsycholog, psychoterapeut. Přednáší na katedře psychologie FF UK. Absolvoval mj. výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu Dialog, výcvik v terapii partnerského vztahu v LIPP a výcvik v metodě zvládání vzteku.
Evžen Nový Mgr. Evžen Novýevzen.novy@ilom.czSupervizor, psychoterapeut, poradce a lektor skupin zvládání vzteku. Mezi výcviky, kterými prošel, patří také úplné psychoterapeutické vzdělání v Daseinsanalytické psychoterapii a výcvik v metodě zvládání vzteku.

Lektoři 2. kurzu

petr_hampacher Petr Hampacherpetr.hampacher@gmail.comSociální pedagog a socioterapeut, pracuje s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových službách, poradenských a probačních programech. Věnuje se tématu agrese a násilí.
petr_matousek Mgr. Petr Matoušekpetr.matousek@ilom.czSociolog, terapeut, lektor a konzultant. V současnosti působí na Klinice adiktologie 1. LF UK. Je ovlivněn terapeutickými výcviky: SUR, Motivační rozhovory a Možnosti dialogu (reflektující a kolaborační principy)

 

Hlavními zásadami lektorů při vedení skupiny je důvěrnost a bezpečí účastníků a jejich blízkých. Podmínkou přijetí do kurzu je absolvování úvodního pohovoru s lektory kurzu, možné termíny Vám budou po registraci zaslány e-mailem.

Díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva vnitra je kurz zdarma.
Přihlášky do kurzu jsme přijímali do 20. 8. 2017.

logo-praha-mvcr

Pozvánka ke stažení:

vztahy-bez-nasili-pozvanka

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie