Výcvik v metodě zvládání vzteku

Naučte se metodě zvládání vzteku během 40 hodin výcviku pro odborníky, kteří pracují s násilnými osobami. Od dubna 2016 v Praze.

Aktuálně vypsané kurzy najdete v sekci Kurzy pro muže.

 

Kurz zvládání vzteku je účinný a komplexní nástroj pro práci s násilnými osobami a klienty, kteří nezvládají svůj vztek. Práce touto metodou je zaměřena zejména na získání kontroly nad násilným chováním, které je spouštěno nezdravým zvládáním vzteku.

Pro koho je kurz určen?

Výcvik je určen pro sociální pracovníky, psychology, psychiatry, terapeuty, probační úředníky, lektory a další odborníky, kteří pracují s násilnými osobami.

Výcvik je akreditován MPSV.

Metody a techniky výcviku

Výcvik v metodě Zvládání vzteku (Anger management) vychází z praxe norských institucí Reform a Alternativ til Vold, které mají letité zkušenosti s prací s původci domácího násilí a násilnými osobami obecně. Do ČR tuto metodu přinesli v roce 2014 a LOM ji od té doby úspěšně využívá při práci s muži, kteří mají problém se svým násilným jednáním.

Ve výcviku si účastníci osvojí techniky a metody, které pak budou moci použít ve své práci s klienty obtížně zvládajícími svůj vztek a chovajícími se násilně. Výcvik je veden zážitkovou formou, účastníci se nejen seznámí s metodologií zvládání vzteku, ale budou si moci vyzkoušet techniky a práci se skupinou sami na sobě. Součástí výcviku je i supervizní a kazuistický seminář, kde si budou moci účastníci pod vedením lektorů moci reflektovat používání této metody v praxi se svými klienty.

Hlavní tematické okruhy výcviku:

  • Model nezdravého zvládání vzteku
  • Spouštěče vzteku
  • Ventily vzteku
  • Konkrétní techniky zvládání vzteku
  • Práce s osobní historií a postoji klienta
  • Specifika skupinové práce v rámci metody zvládání vzteku (rituály, pravidla, hranice, zaměření procesu, zahajování a ukončování procesu atd.)
  • Standardy práce s násilnými osobami a jejich aplikace v ČR
  • Zkušenosti z praxe organizování kurzů zvládání vzteku

 

Další informace o metodě naleznete zde

Základní informace k výcviku:

Formát: 3x dvoudenní výcvik v celkové časové dotaci 40 hodin

Termíny: 1. – 2. 4., 29. – 30. 4., 13. – 14. 5. 2016 + supervizní setkání v listopadu
Pá: 12.00 – 18.00, So: 9.00 – 17.00 (včetně obědové pauzy)

Místo konání: Bubenská 1, Praha 7 (budova Orco)

Cena: 8500 Kč za celý kurz.

V případě potřeby je možné dohodnout individuální splátkový kalendář. Platí se do 7 dnů po potvrzení přijetí přihlášky na účet LOMu 2500601848/2010, variabilní symbol 1651, do zprávy pro příjemce napište své jméno. Přihláška je závazná. Storno poplatky: do 5 dnů před začátkem kurzu 50 %, poté 100 %.

Přihlášky do kurzu přijímá LOM do 15. 3. 2016 prostřednictvím tohoto online formuláře. V případě dotazů se obracejte na e-mail sales@ilom.cz nebo telefon 775 904 300.

 

Výcvik vedou lektoři kurzů Ligy otevřených mužů s dlouholetou zkušeností se skupinovou terapeutickou prací a s výcvikem ve vzdělávání dospělých. V LOMu realizují kurzy Zvládání vzteku a Vztahy bez násilí.

 

PhDr. David ČápDavid Čáp

Psycholog a psychoterapeut, lektor skupin zvládání vzteku, zabývá se tématem agrese a šikany.

david.cap@ilom.cz

Evžen NovýEvžen Nový

Supervizor, psychoterapeut, poradce a lektor skupin zvládání vzteku.

evzen.novy@ilom.cz

 

Leták ke stažení:

vycvik_v_metode_zvladani_vzteku_n

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie