Výcvik v metodě zvládání vzteku (obsazeno)

Naučte se metodě zvládání vzteku během 40 hodin výcviku pro odborníky, kteří pracují s násilnými osobami. Od prosince 2016 v Praze. Přihlašování končí 17. 11. 2016.

Aktuálně vypsané kurzy najdete v sekci Kurzy pro muže.

Kurz zvládání vzteku je účinný a komplexní nástroj pro práci s násilnými osobami a klienty, kteří nezvládají svůj vztek. Práce touto metodou je zaměřena zejména na získání kontroly nad násilným chováním, které je spouštěno nezdravým zvládáním vzteku.

Pro koho je výcvik určen?

Pro sociální pracovníky, psychology, psychiatry, terapeuty, probační úředníky, lektory a další odborníky, kteří pracují s násilnými osobami.

Kurz je akreditován MPSV!

Metody a techniky výcviku

Výcvik v metodě Zvládání vzteku (Anger management) vychází z praxe norských institucí Reform a Alternativ til Vold, které mají letité zkušenosti s prací s původci domácího násilí a násilnými osobami obecně. Do ČR tuto metodu přinesli v roce 2014. LOM ji od té doby úspěšně využívá při práci s muži, kteří mají problém se svým násilným jednáním. Zároveň otevíráme již 2. kolo úspěšného výcviku pro všechny, kteří by se této metodě chtěli naučit.

Ve výcviku si účastníci osvojí techniky a metody, které pak budou moci použít ve své práci s klienty obtížně zvládajícími svůj vztek a chovajícími se násilně. Výcvik je veden zážitkovou formou, účastníci se seznámí s metodologií zvládání vzteku a vyzkouší si techniky práce se skupinou sami na sobě. Součástí výcviku je i supervizní a kazuistický seminář, na kterém budou účastníci pod vedením lektorů moci reflektovat používání této metody v praxi se svými klienty.

Hlavní tematické okruhy výcviku:

  • Model nezdravého zvládání vzteku
  • Spouštěče vzteku
  • Ventily vzteku
  • Konkrétní techniky zvládání vzteku
  • Práce s osobní historií a postoji klienta
  • Specifika skupinové práce v rámci metody zvládání vzteku (rituály, pravidla, hranice, zaměření procesu, zahajování a ukončování procesu atd.)
  • Standardy práce s násilnými osobami a jejich aplikace v ČR
  • Zkušenosti z praxe organizování kurzů zvládání vzteku

 

Další informace naleznete zde.

Výcvik vedou lektoři kurzů Ligy otevřených mužů s dlouholetou zkušeností se skupinovou terapeutickou prací a s výcvikem ve vzdělávání dospělých. V LOMu realizují kurzy Zvládání vzteku a Vztahy bez násilí.

PhDr. David ČápDavid Čáp

Psycholog a psychoterapeut, lektor skupin zvládání vzteku, zabývá se tématem agrese a šikany.

david.cap@ilom.cz

Evžen NovýEvžen Nový

Supervizor, psychoterapeut, poradce a lektor skupin zvládání vzteku.

evzen.novy@ilom.cz

 

Formát: 3x dvoudenní výcvik v celkové časové dotaci 40 hodin, max. 20 účastníků

Termíny: 16. – 17. 12. 2016, 13. – 14. 1. 2017, 10. – 11. 2. 2017 + supervizní setkání v září

Pá: 12.00 – 18.00, So: 9.00 – 17.00 (včetně obědové pauzy)

Místo konání: První setkání v pátek 16. 12. proběhne na adrese Bubenská 1, Praha 7 (budova Orco, zasedací místnost v 1. patře budovy). Všechna další setkání se odehrají v prostorách Shine consulting s.r.o., Vítězné náměstí 2, Praha 6.

Cena: 9300 Kč za celý kurz.

V případě potřeby je možné dohodnout individuální splátkový kalendář. Platí se do 7 dnů od potvrzení přihlášky na účet LOMu 2500601848/2010, variabilní symbol 1653, do zprávy pro příjemce napište své jméno. Přihláška je závazná. Storno poplatky: do 5 dnů před začátkem kurzu 50 %, poté 100 %.

Přihlášky přijímáme do 17. 11. 2016

prihlaska

 

 

Leták ke stažení:

am_letak

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie