V mladých mužích je třeba probouzet odvahu

Jaroslav Novotný, student Univerzity Palackého v Olomouci, se ve své závěrečné práci zabývá odchodem mladých kluků ze základní školy. Autor pracuje s přechodovými rituály a využívá modelu Hrdinské cesty od B. Stephenssona. Celá práce je k dispozici online.

K vzájemnosti a prosociálnosti se, jak známo, kráčí po schodech. Z těchto (často velmi vzdálených) cílů je nejprve potřeba učinit vývojový úkol, tedy něco, po čem člověk až nutkavě touží. Vycházíme vstříc vývojovým potřebám mladých lidí, živíme jejich sebeúctu a usilujeme o to, aby každý kdo je s to, mohl dojít až tam, kde mu naplnění vlastních potencialit umožní vykročit ze své klauzury a být přínosem pro ostatní. Je základní tezí této práce, že cesta k prosociálnosti je vlastně „hrdinskou výpravou“, a je-li dnes v mladých lidech potřeba něco probouzet, živit a kultivovat, pak je to především odvaha.

Téma naší práce je pochopitelně tématem životním; vyvstalo na osobní cestě za dospělostí a zralým mužstvím. Cílovou skupinou jsou ti, kterým dle našeho názoru školství u nás dluží nejvíce – totiž dospívající chlapci.

Zdroj: http://ilom.cz/wp-content/uploads/2017/04/Jarda-Novotny-bakalarka.pdf

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie