Bílá stužka – Muži proti násilí na ženách a dětech

19. června 2012 při příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů zahajuje sdružení Liga otevřených mužů (LOM) v České republice kampaň „Bílá stužka – Muži proti násilí na ženách a dětech“.

Kampaň podpořilo Ministerstvo vnitra České republiky a potrvá od června do prosince 2012.

 

Kampaň Bílá stužka (White Ribbon Campaign) je největším světovým hnutím mužů usilujících o vymýcení násilí na ženách a probíhá ve více než 60 zemích. V České republice je patronem Bílé stužky sdružení Liga otevřených mužů (LOM), renomovaná mužská organizace podporující muže ve zvyšování kvality jejich života.

V rámci kampaně Bílá stužka nabízí LOM mužům, kteří obtížně zvládají agresi vůči ženám a dětem, možnost internetového poradenství na stránkách www.muziprotinasili.cz. Informuje zde muže i širokou veřejnost o podobách násilí na ženách a dětech a možnostech, jak pomoci těm, které postihuje. Podněcuje veřejnou debatu a šíří myšlenku, že násilí ve vztahu není řešení a že dospělý muž ženu ani děti nebije. Kampaň veřejně podpořil Lukáš Konečný, mistr světa v profesionálním boxu, a k podpoře se denně na webových stránkáchwww.muziprotinasili.cz přidávají i další čeští muži sympatizující s poselstvím Bílé stužky.

„LOM přistupuje k násilí na ženách a dětech z mužské perspektivy: tento problém se týká všech mužů a jeho řešení je tedy osobní odpovědností každého z nás,“ říká ředitel Ligy otevřených mužů a psycholog PhDr. Martin Jára. Jde o stále aktuální téma, například počty zaznamenaných případů domácího násilí meziročně rostou. Více než třetina žen v ČR se v životě setká s některou z forem násilí ze strany svého partnera (viz zdroje uvedené níže).

Další informace:

Stránky kampaně Bílá stužka v ČR: http://www.muziprotinasili.cz
Logo kampaně ke stažení: http://www.muziprotinasili.cz/pro-media/
Stránky sdružení Liga otevřených mužů: http://www.ilom.cz
Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014: http://www.mvcr.cz/soubor/5-material-nap-15-04-2011-doc.aspx(statistiky na str. 3-4)

Kontaktní osoby: 

PhDr. Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů, o.s.
E-mail: martin.jara@ilom.cz; mobil:  +420-603 467 289

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie