Tipy pro táty jak podpořit vzdělání vlastních i dalších dětí

V českých školách a školkách je zoufale málo mužských vzorů. Přinášíme vám týden tipů pro táty, jak se aktivně zapojit do života školy nebo školky.  7 dní – 7 tipů.

 

Den A.

Ano, vzdělání je důležité! Není to jen taxikaření dětí někam, kde je hlídání. Mužů ve školách moc není, pojďme to napravit. Buďte součástí řešení, ne problému. I Vy můžete pro sebe a svou komunitu něco udělat. Někdo více, někdo méně. Nekupujte hračky, investujte sebe. Jste nejlepší!

 

Den E.

Udělejte si exkurzi do školky/školy, kde se vzdělává Vaše dítě. Nechte se jím provést po místech, kde tráví svůj čas a učí se, vyptejte se na drobné detaily. Jděte i do výuky, ať vidíte, jak “pracuje”. Ano, opravdu, autem a šatnou to nekončí. Na oplátku mu zase ukažte svoje pracovní prostředí, proberte co, jak a proč děláte.

Den Ř.

Domluvte si schůzku s ředitelem/kou a třídní učitelem/kou a poznejte, jak dnes funguje škola/školka. Opravdu to není to, co jste sami zažívali. Nechte si od nich dát tipy, jak je možné se zapojit do života školy a srovnejte je se svými potřebami, potřebami a přáními vašeho robátka a svými možnostmi. Sejděte se s předsedou/kyní školské rady a udělějte to samé. Prostě se zajímejte.

Den D.

Dnes strávíte celý den se svým dítětem a budete se s ním učit. Tak nejlépe poznáte, co a jak je potřeba. Můžete se s učiteli/kami domluvit a v některých předmětech (ano, ty jsou pořád) zavzpomínat, co z nich v reálném životě úspěšného otce potřebujete a jak to vypadá v praxi.

Den Ž.

Jsou to ženy, které se zejména starají o vaše děti. Většinou je poznáváte až když je nějaký problém. Oceňte je a připravte pro ně společně s dětmi překvapení. Pobavte se s dětmi o tom, jak jsou pro vaše děti důležité ženy a muži zároveň a třeba o tom společně napište zprávu, namalujte obrázek. Naslouchejte ženám, ne jen poslouchejte. Staňte se aktivními partnery.

Den P.

Vyhlaste mužskou mobilizaci parťáků. Máte informace, možnosti. Dejte dohromady skupinu mužů, otců či vychovatelů dětí, které chodí do vaší školky/školy. Sejděte se na neutrálním území, proberte svoje možnosti a potřeby školy a nabídněte se. Ukažte ženám, že umíte být pozorní nejen jako partneři, ale partneři ve vzdělávání.

Den V.

Zorganizujte mužský výlet pro celou třídu. Jen tátové a děti. Učitelku vemte jen když bude hodná. Jděte společně za školu, učte se v přírodě, venku, v muzeu, u vás v práci. Dívejte se na děti, ne dopředu ( žádné kino nebo divadlo).

Den S.

Podílejte se na strategii vaší školky/školy. Vstupte a aktivně se zapojte do školské rady, sdružení nebo neformálně nabízejte podporu ve strategickém rozvoji školy. Podporujete tak rozvoj vzdělání. Nejen pro sebe a svoje děti, ale pro celou komunitu. Ukažte, že muži jsou užiteční a mohou být stálými a spolehlivými partnery ve vzdělávání.

 

Přejmenujeme Den učitelů na Den učitelek?

(Tisková zpráva k blížícímu se Dni učitelů)

temeta_1

Mužů u nás na prvním stupni základních škol učí podle MŠMT necelých 5% a patříme tak mezi státy s nejmenším počtem mužů ve školách v Evropě. Přítomnost kvalitních mužských vzorů ve výchově je přitom důležitá pro celou společnost.

„Jsme přesvědčeni, že muži přinášejí do výchovy odlišná témata než ženy a jsou pro děti důležitým rolovým modelem.“ Říká Václav Šneberger z Ligy otevřených mužů (LOM), která se tématu zastoupení mužů v institucionální péči dlouhodobě věnuje. „Účast mužů ve výchově a vzdělávání chápeme jako plus pro muže, děti, ženy, instituce i celou společnost.“

Potvrzuje to např. Kateřina Prchalová, ředitelka ZŠ Havlíčkova v Opavě: „Máme ve škole třetinu mužů a vychovatelů a takový minimální mix je velmi důležitý pro zdravý vývoj dětí. Vážím si mužů, kteří se rozhodli pro možná jedno z nejnáročnějších povolání.“

Co mohou muži přinést školám a školkám:

  • Pozitivní mužské rolové modely
  • Pestrost názorů a metod řešení problémů
  • Model partnerské spolupráce mezi muži a ženami
  • Praktickou participaci na odstraňování horizontální segregace ve školství
  • Inovativní pedagogickou práci

 

Podle dat ČSU na základních školách u nás učí pouhých 16% mužů. Na prvním stupni je to dokonce necelých 5%. Jejich počet se sice velmi pomalu zvyšuje, ale stále se řadíme mezi státy s nejmenším počtem mužů ve školách v Evropě.

Kde všichni ti chlapi jsou?
Podle Václava Šnebergera nejsou muži pro práci motivováni: „Nejde jen o peníze, ale také o nízkou prestiž učitelského povolání. Pro muže, kteří jsou ve většině případů stále ještě hlavními živiteli rodin, není učitelské povolání snadnou volbou.“ Velkou roli podle něj hrají také společenské stereotypy. „Když muž učí ve školce, musí to pak dlouze zdůvodňovat, vlastně dokazovat, že je normální.“ Zapojení mužů do fungování vzdělávacích institucí přitom může vypadat různě.

5 tipů pro školy a školky pro zapojení mužů:

  • Užívejte a oceňujte přínos mužů – učitelů, rodičů, dobrovolníků… Zapojujte otce do školních projektů.
  • Oslovte a přizvěte ke spolupráci ty muže, kteří již s dětmi pracují (vedoucí kroužků, trenéry, skauty, atd.). Určitě je najdete v tzv. lesních školkách.
  • Uspořádejte setkání mužů-učitelů a vyzvěte je, ať vám poradí, jak dostat více mužů z místní komunity do školy.
  • Uspořádejte ve škole oslavu Dne Otců nebo happening Táta Fest, kde muže z komunity díky prezentacím dětí oslovíte a můžete získat k neformální spolupráci.
  • Ve spolupráci s LOMem si připravte si strategii pro zapojování mužů do života školy a společně ji realizujte.

 

Fenomén selhávajících chlapců
Podle sociologických studií chlapci dosahují ve srovnání s děvčaty nižších výsledků a častěji opouštějí vzdělávací systém. Fenomén tzv. „failing boys“ (neúspěšných/selhávajících chlapců) je hojně diskutovaným tématem v Evropě i USA již delší dobu. V ČR se o něm zatím ovšem příliš nemluví. Důležitou příčinou přitom může být právě nedostatek mužského elementu ve školách a školkách. Silně feminizované prostředí institucionálního vzdělávání chlapcům příliš nenahrává.

 

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Václav Šneberger, LOM – vaclav.sneberger@ilom.cz, 603 847 474

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie