Nová kniha: Dítě traumatizované v blízkých vztazích

Rádi bychom upozornili na novou knihu s názvem Dítě traumatizované v blízkých vztazích. Vznikla pod taktovkou doc. Oldřicha Matouška a přináší ucelený pohled na děti, které nezažívají jenom hezké dětství.

Témat je zde několik, od dětí týraných, přes děti jako svědky domácího násilí, až po děti, které ztratily někoho blízkého. Z našeho úhlu pohledu je velmi zajímavá kapitola Veroniky Kubeškové „Programy pro pachatele násilí v blízkých vztazích“.

Čtenář se v ní seznámí s principy efektivní práce s těmi, kteří ubližují. Pro zájemce o výcvik v Metodě zvládání vzteku bychom rádi uvedli, že takové principy výcvik LOMu naplňuje a v kapitole je také citován.

Za LOM:
PhDr. David Čáp, Ph.D., Katedra psychologie FF UK

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie