LOM se stal členem světové aliance MenEngage!

Ve dnech 14.-16. 1. 2009 se za účasti cca 70 delegátů z mnoha evropských zemí uskutečnila první ustavující schůzka aliance MenEngage – Engaging Men to Gender Equality v Evropě.

Společně jsme diskutovali o možnostech této platformy a formulovali základní tématické okruhy, ve kterých můžeme zúročit naše spojenectví.
Nejčastěji diskutovanými problémy byly:
– Otcovství
– Prevence násilí
– Mužské zdraví
– Genderová rovnost ve vzdělání

Bylo občerstvující vidět zástupce evropských organizací (ženy i muže), kteří chápou, že bez zapojení mužů nelze docílit řešení často palčivých problémů v oblasti genderové rovnosti. Zároveň většina z účastněných připomínala, že taková aliance nemá být klasickou organizací prosazující mocenské zájmy, ale platformou pro muže a ženy, kterým leží sociální a zdravotní otázky na srdci. Jak zmínil jeden z účastníků, Ludger Jungnitz z německé organizace Dissens: “ Nemusíme jen ostatním dokazovat, že jsme překonali patriarchální modely. Nejsme viníci. Můžeme ostatní aktivizovat a tak přispět k tomu, že se reální muži a ženy stanou otevřenými k otázkám gendrové rovnosti.”

Více o MenEngage na www.menengage.org

Václav Šneberger

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie