Kluci potřebují více mužů ve školách!

Stále častěji se v českých médiích objevují zmínky o fenoménu chlapců selhávajících ve vzdělávání. Téma, které je dlouhodobě diskutováno v USA a západní Evropě, se tak dostává i do místní veřejné debaty. Aktuálně s ním přišel týdeník Echo. Přečtěte si náš komentář.

LOM považuje za jeden ze zásadních kroků ke zlepšení situace v českém vzdělávání zvýšení počtu mužů – učitelů ve školách a školkách. Pro vzdělávání kluků to platí dvojnásob. Reálné mužské vzory potřebují nejen děti, ale také systém samotný.

Velmi si vážíme práce všech pedagogických pracovníků. Mužů i žen. Je ovšem logické, že v prostředí, kde je mnohem více žen, se daří lépe dívkám než chlapcům. Pokud by bylo ve školách 90% mužů, váhy by byly nakloněny zase na druhou stranu. Podobně systémově znevýhodněny jsou i ženy v jiných oblastech veřejného, politického a ekonomického života.

Podle dat ČSU na základních školách u nás učí pouhých 16% mužů. Na prvním stupni je to dokonce necelých 5%. Jejich počet se sice velmi pomalu zvyšuje, ale stále se řadíme mezi státy s nejmenším počtem mužů ve školách v Evropě.

„Jsme přesvědčeni, že muži přinášejí do výchovy odlišná témata než ženy a jsou pro děti důležitým rolovým modelem. Účast mužů ve výchově a vzdělávání chápeme jako plus pro muže, děti, ženy, instituce i celou společnost.“  (Václav Šneberger, LOM)

Co mohou muži přinést školám a školkám:

  • Pozitivní mužské rolové modely
  • Pestrost názorů a metod řešení problémů
  • Model partnerské spolupráce mezi muži a ženami
  • Praktickou participaci na odstraňování horizontální segregace ve školství
  • Inovativní pedagogickou práci

Kde všichni ti chlapi jsou?

Muži nejsou pro práci motivováni. Nejde jen o peníze, ale také o nízkou prestiž učitelského povolání. Pro muže, kteří jsou ve většině případů stále ještě hlavními živiteli rodin, není učitelské povolání snadnou volbou. Velkou roli hrají také společenské stereotypy. Když muž učí ve školce, musí to pak dlouze zdůvodňovat, vlastně dokazovat, že je normální. Zapojení mužů do fungování vzdělávacích institucí přitom může vypadat různě.

5 tipů pro školy a školky pro zapojení mužů:

  • Užívejte a oceňujte přínos mužů – učitelů, rodičů, dobrovolníků… Zapojujte otce do školních projektů.
  • Oslovte a přizvěte ke spolupráci ty muže, kteří již s dětmi pracují (vedoucí kroužků, trenéry, skauty, atd.). Určitě je najdete v tzv. lesních školkách.
  • Uspořádejte setkání mužů-učitelů a vyzvěte je, ať vám poradí, jak dostat více mužů z místní komunity do školy.
  • Uspořádejte ve škole oslavu Dne Otců nebo happening Táta Fest, kde muže z komunity díky prezentacím dětí oslovíte a můžete získat k neformální spolupráci.
  • Ve spolupráci s LOMem si připravte si strategii pro zapojování mužů do života školy a společně ji realizujte.
Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie