Státem placené volno pro otce by uvítalo 80 % rodičů

MPSV si nechalo vypracovat výzkum k tématu podpory zapojení otců do péče o děti. Ten potvrzuje také výstupy výzkumu LOMu z roku 2015. V obou případech se ukazuje, že o podporu aktivního otcovství ze strany státu je enormní zájem u mužů i žen.

Výzkumy také ukazují jistou obavu mužů ze zpomalení kariérního růstu nebo ztráty zaměstnání, či výraznou nechuť k povinným kvótám, po jejichž nedodržení by rodina přišla o část rodičovské. Pozitivní opatření, jako je otcovská dovolená nebo bonus pro otce v rámci rodičovské, lidé naopak vítají velmi vřele.

Výzkum zjišťoval, zda by rodiče malých dětí o motivační otcovské volno stáli. Odpovídalo 705 matek a otců. Čtyři pětiny z nich by zájem měly. Třetina dotázaných by stála o volno dvouměsíční, 28 procent o tříměsíční. Méně než dva měsíce by stačily pětině lidí, necelá pětina se klonila naopak k době delší než čtvrt roku. „Lze vyslovit hypotézu, že pro ty, kteří narození dítěte nevylučují, případně plánují, může být existence otcovské dovolené pobídkou k rozhodnutí dítě mít,“ uvedly autorky.

Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/delsi-otcovske-volno-by-uvitalo-80-rodicu-20170102.html

Institucionální podpora otcovství v této podobě je víc než symbolické gesto. Je také praktickým krokem s pozitivními dopady na rodiny i na společnost. Časné zapojení mužů do péče o děti zvyšuje šanci, že se rodiče budou i později o tuto péči dělit a podporuje spravedlivé rozložení domácích prací mezi partnery. Je také zdrojem kvality života dnešních mužů.

Zdroj: http://ilom.cz/novinky/info-servis/tiskove-zpravy/otcovskou-dovolenou-je-zajem/

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie