Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Cílem projektu je podpora většího zapojení mužů do agendy rovných příležitostí žen a mužů, prostřednictvím získání reprezentativních informací a šíření povědomí o postojích mužů k agendě rovných příležitostí žen a mužů.

Tisková zpráva:

Muži nechtějí stát stranou. 9 z 10 podporuje rovné příležitosti žen a mužů.

Je násilí na ženách jen ženské téma? Téměř polovina mužů chce být součástí řešení.

Sexistické Česko? Není to tak horké. Nový výzkum říká, že přes 90 % mužů podporuje rovné příležitosti.

Infografika:

infografika_MP

Závěrečné shrnutí výzkumu v bodech:

94 % obyvatel ČR si myslí, že ženy a muži by měli mít rovné příležitosti v různých oblastech profesního, společenského a rodinného života. Ženy (celkem 97 %, z toho 65 % „určitě ano“ a 32 % „spíše ano“) o něco více než muži (celkem 91 %, z toho 51 % „určitě ano“ a 40 % „spíše ano“).

Rovné příležitosti žen a mužů podporují převážně lidé s větší životní zkušeností. Respondenti vyššího věku, žijící v manželství či partnerství a lidé s dětmi téma podporují více než mladí, svobodní a bezdětní. Velkou podporu má téma také mezi rozvedenými.

Mezi obyvateli ČR převládá moderní pojetí rolí v rodině (60 %) oproti tradičnímu (15 %). Muži jsou o něco konzervativnější než ženy.

Muži i ženy pokládají shodně rovné příležitosti žen a mužů za téma, které se týká také mužů. Konkrétně 83 % žen a 85 % mužů.

Větší zapojení mužů v oblasti rovných příležitostí si přejí více ženy (76 %) než muži (59 %). Podle respondentů se muži mohou zapojit dvěma způsoby:

 • Z pozice většiny, která drží v rukou moc v oblasti veřejného a pracovního života.
 • Z pozice menšiny v některých oblastech, které vyžadují jejich větší přítomnost – především v rodině a ve vzdělávání.

 

Co tomu brání? Rovné příležitosti žen a mužů jsou automaticky brány jako téma, které se týká především žen. Pro mnoho mužů je to nesrozumitelná oblast, která je příliš nezajímá. Případně nemají zájem do ní vstupovat.

Respondenti by byli ochotni se nejvíce zapojit do kampaní na následující témata:

 • rozdíl v platech mužů a žen – 58 % (48 % mužů a 67 % žen)
 • svěřování dětí do péče po rozvodu (48 % mužů a 45 % žen)
 • násilí mužů na ženách (43 % mužů a 47 % žen)

 

Jako možné „brány“, které by mohly usnadnit vstup mužů do oblasti rovných příležitostí žen a mužů, označili respondenti následující témata:

 • Prevence násilí mužů na ženách a dětech – 41 % (37 % mužů a 45 % žen)
 • Zvýšení podílu mužů na péči o děti – 35 % (32 % mužů a 38 % žen)
 • Podpora mužů při sporech o děti při rozvodu – 31 % (38 % mužů a 25 % žen)

 

Nejhůře jako „brány“ dopadla tato témata:

 • Podpora sociálně znevýhodněných mladých mužů – 5 %
 • Podpora kluků selhávajících ve vzdělávacím systému – 5 %
 • Podpora mužů z menšinových skupin (např. Romové, homosexuálové apod.) – 4 %

 

Pro jednotlivá témata existují různé cílové skupiny mužů. Např. s tématy, která se nějakým způsobem týkají výchovy dětí, je nejsnazší oslovit starší a zkušenější muže. S tématem násilí na ženách také mladé, svobodné a bezdětné. Mladé také velmi zajímá prevence alkoholismu a mužských nemocí. Největší podporu mají jednotlivá témata mezi rozvedenými muži.

Kampaň na podporu rovných příležitostí žen a mužů by měla mít především jasný a srozumitelný cíl (73 %), reálný dopad na život konkrétních lidí (43 %) a téma, které by bylo respondentům blízké (40 %). Pro respondenty naopak není příliš důležitý organizátor kampaně (7 %) ani přítomnost sympatické osobnosti (11 %). Všechny tři charakteristiky, které respondenti označili jako nejdůležitější, jsou o něco důležitější pro ženy než pro muže. U charakteristiky „téma, které je mi blízké“ tento rozdíl činí až 12 %. Pro muže jsou naopak o něco více důležité vnější charakteristiky kampaně, jako je vtip a nadhled, sympatická osobnost a organizátor.

Celá publikace ke stažení:

mp

 

Projekt Mužská perspektiva v oblasti rovných příležitostí žen a mužů je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

logo_urad_vlady

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie