Projekt Muži proti násilí na ženách a dětech

LOM ve spolupráci s norskou partnerskou organizací Reform realizuje od července 2014 společný projekt „Muži proti násilí na ženách a dětech“, díky němuž do české praxe přináší tzv. metodu zvládání vzteku (anger management). Tato metoda učí klienty efektivnímu zvládání své agresivity v partnerských vztazích i ve výchově dětí a předchází tak případům domácího násilí. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z programu Rodina a ochrana práv dětí. V rámci projektu probíhá proškolení českých odborníků v metodě zvládání vzteku, v roce 2015 pak LOM otvírá skupinu pro muže zaměřenou na zvládání vzteku. Muži i ženy mohou zdrama a anonymně kontaktovat poradnu na webu Bílé stužky.

Od dubna do května 2015 Liga otevřených mužů, z.s. dále realizovala projekt bilaterální spolupráce „Muži proti násilí na ženách a dětech: sdílení dobré praxe v Norsku a v ČR“. V jeho rámci navštívili zástupci LOMu tři norské organizace: Alternativ til Vold (ATV), Reform a NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – Národní centrum pro výzkum násilí a traumatu) a sdíleli s nimi zkušenosti o práci s muži, kteří se dopouštějí násilného chování v blízkých vztazích. Projekt byl podpořen z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci Nadace Open Society Fund Praha financovaného z Norských fondů.

Men against violence towards women and children Project

Since July 2014, LOM in cooperation with a norwegian partner Reform implements a project „Men against violence towards women and children“). The project brings into the Czech practice the „anger management“ method, teaching clients how to effectively manage their aggressive behavior in relationships with their partners and children, preventing thus domestic violence.  The project “Men against Violence towards Women and Children is being supported by the Open Society Fund Prague from the Let’s Give (Wo)men a Chance programme, financed from Norway Grants, and the Czech Ministry of Labor and Social Affairs. The project enables training of Czech experts in anger management method; in 2015, a group for men educating them in anger managements is open. Men and women can contact anonymously and free of charge the counseling service through the White Ribbon website.

From April to May 2015 LOM furthermore implemented a bilateral cooperation project „Men against violence towards women and children: sharing good practices in Norway and in the Czech Republic“. Representatives of LOM visited three organisations in Norway: Alternativ til Vold (ATV), Reform and NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress – National center for violence and traumatic stress studies) and shared with them experience in work with men who commit violence in close realtionships. The project was supported by the Bilateral cooperation Fund of the Let’s Give (Wo)men a Chance programme, financed from Norway Grants.

Kontakt: Mgr. Tereza Herdová, koordinátorka projektu Muži proti násilí na ženách a dětech, Liga otevřených mužů, e-mail:tereza.herdova@ilom.cz

 

osf_praha_cz      norway_grants

 

Novinky v projektu:

Odborný seminář: Jak se muži učí zvládat svůj vztek?

20150520_142851 | Info servis, Síla a násilí, Veřejné akce

Bezplatný seminář o prevenci násilí ve vztazích se uskuteční 18. června 2015 od 10:00 do 13:00 hod. v Impact Hub Praha (Drtinova 10, Praha 5 – Smíchov). Více…

Muži, vztek a násilí

| Síla a násilí

Prevence násilí v blízkých vztazích
začíná i v ČR počítat také s odstraňováním jeho příčin, vedle již rozvinutých služeb pomoci ohroženým osobám. V zahraničí jsou běžnou součástí prevence domácího násilí programy pro ty, kdo se chovají násilně vůči svým blízkým – tato pomoc násilným osobám prospívá i jejich rodinám, jejich psychickému zdraví a je i ekonomicky efektivní. Více…

 

Zvládání vzteku – kurz pro muže

fotka_agrese_LOM_227. 12. 2014 | Kurzy pro muže, Síla a násilí

Bezplatný kurz pro muže, kteří se chtějí naučit lépe zvládat svůj vztek. 11 setkání od února do dubna 2015. Více…

 

Výcvik zvládání agrese – naučte se pracovat se silou a násilím!

agression12. 8. 2014 | Info servis, Kurzy pro muže, Síla a násilí, Veřejné akce

LOM nabízí odborníkům pracujícím s násilnými osobami systematický odborný výcvik vedený zkušenými norskými a českými lektory. Více…

 

Mezinárodní konference o mužských tématech

IMG_302530. 7. 2014 | Aktivní otcovství, Info servis, Veřejné akceSíla a násilí

Srdečně zveme na konferenci Tátové vítáni o aktivním otcovství a mužských iniciativách s navazujícím workshopem Muži proti násilí na ženách a dětech. S účastí domácích expertů i významných zahraničních hostů. 18. září 2014 v Evropském domě. Více…

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie