Rozvoj kapacit a profesionalizace Ligy otevřených mužů, z.s.

 

Projekt zvyšuje kapacity Ligy otevřených mužů a tak přispívá k profesionalizaci jejích zaměstnanců i celé organizace v klíčových oblastech strategie organizace a poslání, financování a fundraising, lidské zdroje, marketing a PR a kvalita služeb/produktů. Zvýšení kapacit bude dosaženo zejména díky formalizaci vnitřních procesů v organizaci, spolupráci s externími experty a vzdělávání zaměstnanců, a to s důrazem na získávání know-how a zkušeností od obdobných spolupracujících organizací v zahraničí. Projekt posílí důvěryhodnost a kvalitu řízení a práce s cílovými skupinami LOMu jako jediné organizace v ČR zaměřené na sociální začleňování  a rovnost žen a mužů z mužské perspektivy.

 

Projekt ROZVOJ KAPACIT A  PROFESIONALIZACE LIGY OTEVŘENÝCH MUŽŮ, Z.S.

je spolufinancován Evropskou unií.

logo_eu

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie