Alkohol pod kontrolou

Záměrem projektu je v průběhu 12 měsíců zvýšit povědomí mužů v ČR o otázkách týkajících se rizikového užívání alkoholu, motivovat je k odpovědnějšímu přístupu ke konzumaci alkoholu. Filozofie projektu vychází z přesvědčení, že osobní a společenská odpovědnost bude mít na konzumaci alkoholu větší dopad než restriktivní strategie. Projekt proto neoperuje s konceptem abstinence, nýbrž s konceptem střízlivosti, která představuje společenskou a následně i osobní hodnotu.

Dotační program MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

 

Evaluační zpráva z projektu Alkohol pod kontrolou ke stažení:

 

 

 

 

 

Naše vlajková loď:

Podporujeme mladé muže z dětských domovů, aby se zapojili do běžného života.

Podpořte nás
Podporují nás:

LOM považuji za malý kousek spontánní a aktivní občanské společnosti, kterou u nás v Čechách vidím s úlevou a s radostí.

Jan Trachta

Lékař bez hranic a autor knihy Tichý dech

Jan Trachta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu
Proč LOM?

"Nejvíce si cením životních zkušeností a postojů, které jsem mohl s ostatními chlapy sdílet a porovnávat."

"Intenzita a efektivita - za jedno setkání zjistím víc než bych zjistil od různých lidí za půl roku."

"Struktura - získám strukturu v tématu, o kterém nestíhám přemýšlet."

Fotogalerie